Stichting Zeekadetkorps IJmond

Verdere informatie over de organisatie
Website: 
http://www.zkkijmond.nl
Activiteiten: 
Zeekadetten worden praktisch en educatief onderwezen in practische vaardigheden
Sector: 
Onderwijs & Jongerenwerk