Thuismentor voor School's Cool

Gegevens vacature
Functie: 
Thuismentor voor School's Cool
Omschrijving functie: 
School’s cool IJmond is voor komend schooljaar hard op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die zich als thuismentor willen inzetten voor leerlingen die door persoonlijke omstandigheden een groter risico lopen op schooluitval. Met één tot twee uur begeleiding per week maken de vrijwilligers voor deze leerling een wereld van verschil. De leerlingen die door de scholen bij School’s cool worden aangemeld, zijn kwetsbare, maar kansrijke kinderen die om uiteenlopende redenen een extra steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een moeilijke thuissituatie of een taalachterstand. De thuismentoren helpen hun pupillen wekelijks voor een periode van ongeveer anderhalf jaar. Het is belangrijk dat een mentor affiniteit heeft met de schoolgaande jeugd, maar onderwijservaring of zelf kinderen hebben is niet nodig. Voorafgaand aan het mentorschap krijgen de vrijwilligers twee trainingen en wordt de vrijwilliger gekoppeld aan een leerling. Gedurende het mentoraat, dat vanaf de zomervakantie start, wordt ondersteuning geboden door de coördinator. Ook zijn er regelmatig mentorbijeenkomsten waarbij aan de hand van intervisie ervaringen worden uitgewisseld. Voor komend schooljaar worden in Velsen, Beverwijk en Heemskerk nog vrijwilligers gezocht. Deze vrijwilligers zien erop toe dat de leerling lekker in zijn vel zit en voldoende tijd aan schoolzaken besteedt. Zij geven hem of haar en de ouder(s)/verzorger(s) tips en adviezen en ze oefenen met zelfstandig leren.
Gegevens organisatie
Naam organisatie: 
School's Cool
Verdere gegevens vacature
Sector: 
Onderwijs & Jongerenwerk
Doelgroep: 
Jongeren
Activiteit: 
Overig
Locatie: 
Velsen Noord
Locatie: 
Velsen Zuid
Locatie: 
IJmuiden
Locatie: 
Driehuis
Locatie: 
Velserbroek
Locatie: 
Santpoort-Noord
Locatie: 
Santpoort-Zuid
Locatie: 
Overige
Betreft het een kortdurend project (klus) of werk voor een langere periode (vacature)?: 
Vacature
Interesse in deze vacature, klik op: