Collectieve vrijwilligersverzekering

De gemeente Velsen heeft een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor vrijwilligers in Velsen om de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk af te dekken. De Gemeente wil hiermee het maatschappelijk belang van het vrijwilligerswerk benadruk.

Wat houdt de verzekering in?
Er zijn twee pakketten afgesloten:
Basispolis:
                    - Ongevallen en Persoonlijke Eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
                    - Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
Pluspolis:
                    - Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
                    - Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
                    - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
                    - Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

Voor wie geldt deze verzekering?
De verzekering geldt voor iedere vrijwilliger die 'in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend'.
In de praktijk betekend dit dat alle vrijwilligers, ongeacht hun leeftijd, zijn verzekerd. Er is ook geen beperking voor de vraag of iemand éénmalig of structureel activiteiten doet en er is geen beperking in het aantal uren.
Ook geldt de verzekering bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.
Uitzonderingen:
  1. Deze verzekering geldt niet voor vrijwilliger brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers. Voor hen zijn speciale rechtspositionele regelingen getroffen.
  2. Mantelzorgers; zij worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening.
  3. Stagiaires; in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen zij eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.
Wat te doen in geval van schade?
In geval van schade kunt u (vrijwilliger of rechtspersoon) het schadeformulier downloaden van de website van de gemeente Velsen www.velsen.nl  of ophalen in het Klanten Contact Centrum in het gemeentehuis, invullen en sturen naar:
Gemeente Velsen
Beheer Openbare ruimte
Verzekeringen
Postbus 465
1970 AL IJmuiden
(bron: website gemeente Velsen)

Advies!
Zeg als organisatie niet direct uw aansprakelijkheidsverzekering op.
Deze vrijwilligersverzekering is niet bedoeld voor schade aan derden. Wel is bijvoorbeeld geregeld dat bestuursleden niet hoofdelijk aansprakelijk zijn.
Leg de eigen verzekering van uw organisatie naast de gemeentelijke verzekering. Daar waar overlappen zitten kunt u de eigen verzekering aanpassen of opzeggen.

Voor uitgebreidere informatie over de vrijwilligersverzekering kunt u terecht op de website van de gemeente Velsen www.velsen.nl